De ESMA-Scan: Weten waar je staat

Geeft jullie organisatie advies of informatie over beleggen?

Dan is het belangrijk om te controleren in hoeverre jullie organisatie en medewerkers voldoen aan de nieuwe vakbekwaamheidseisen van ESMA. Met onze ESMA-Scan weet je snel waar je staat!

De nieuwe vakbekwaamheidseisen van ESMA

ESMA heeft een aantal vakbekwaamheidseisen geformuleerd waaraan iedereen die informeert of adviseert over beleggen aan moet voldoen. Deze vakbekwaamheidseisen zijn uitgewerkt in richtsnoeren: 10 voor de informant en 12 voor de adviseur. En al deze richtsnoeren hebben betrekking op de activiteiten van de eigen organisatie. De AFM gaat handhaven op basis van deze richtsnoeren.

Het hebben van een Wft-diploma of DSI-registratie is daarom niet meer voldoende. Met de nieuwe ESMA-richtsnoeren is het belangrijk om de vakbekwaamheid van de medewerkers te spiegelen aan de activiteiten van de eigen organisatie, maar dat is een erg complexe inventarisatie.

De ESMA-Scan

Samen met Art of Banking hebben wij een scan ontwikkeld waarbij we onze brede kennis en ervaring gebundeld hebben. Met als doel om onze klanten te helpen om aan de nieuwe vakbekwaamheidseisen te voldoen.

In onderstaand schema staan de stappen die wij samen met jullie nemen om aantoonbaar aan de ESMA-richtsnoeren te voldoen:

ESMA

De Scan

Tastbaar

Plan

Borging

AFM

•Het hebben van een Wft-diploma of DSI-registratie alleen is meer voldoende. Alle beleggingsinformanten en beleggingsadviseurs moeten voldoen aan de nieuwe richtsnoeren van ESMA.

•Het resultaat van de scan is tastbaar. Als organisatie weet je waar je staat! Je ontvangt een overzicht met alle aanbevelingen per richtsnoer.

•Tijdens de scan spart een van onze specialisten met de belangrijkste beslissers, informanten en adviseurs over de ESMA-richtsnoeren.

•In sommige gevallen zal het kenninsniveau van de medewerkers bijgeschaafd moeten worden. Daarvoor maken wij een concreet leer- en ontwikkelplan. 

•De AFM is de bevoegde beleggingsauthoriteit en controleert of u aan de richtsnoeren voldoet. Voor jullie organisatie is dat nu aantoonbaar!

•Wij borgen per rischtsnoer in hoeverre de organisatie daaraan voldoet, wat er nog moet gebeuren en het plan van aanpak om daar te komen.

Doelgroep

Iedereen die WFT-vergunning-plichtig is  

Voorbereiding

Organisatie van locatie en deelnemers voor 1 dagdeel

Resultaat

Vastlegging van hetgeen vastgehouden en verbeterd kan worden

Investering

€ 1.500,- exclusief 21% BTW voor maximaal 10 deelnemers

ESMA-scan in één overzichtelijke map

De onderzoeksresultaten en het advies leggen wij vast in een persoonlijke ESMA-map. Afgestemd op jouw bedrijf. Daardoor is het precies duidelijk waar jouw organisatie staat, wat er nog moet gebeuren en hoe dat aangepakt gaat worden. Wel zo overzichtelijk als de AFM komt controleren. Tevens ontvangen alle deelnemers een certificaat van deelname: de eerste stap naar ESMA-compliancy!

Breng je AFM-vergunning niet in gevaar en doe zo snel mogelijk de ESMA-Scan!

Medewerkers moeten vaak meer leren dan strikt noodzakelijk is voor hun functie. En het komt ook voor dat de opleiding juist helemaal niet goed aansluit bij de activiteiten die de onderneming ontplooit. Daar bieden de nieuwe ESMA richtlijnen een oplossing voor.

Wat wil de ESMA nou eigenlijk? En hoe gaat de AFM daarop handhaven?

Tot 2018 konden beleggingsinformanten en beleggingsadviseurs volstaan met een Wft-diploma of een DSI registratie. Zowel Wft-Basis, Wft-Vermogen en de opleidingen die accrediteren voor een DSI- registratie zijn generieke opleidingen. Dat betekent dat ze voor iedereen hetzelfde zijn. Een belangrijk voordeel daarvan is de herkenbaarheid. Iedereen in onze sector weet waar een Wft-diploma of DSI- registratie voor staat.

Maar er is ook een nadeel, want medewerkers moeten vaak meer leren dan strikt noodzakelijk is voor hun functie. En het komt ook voor dat de opleiding juist helemaal niet goed aansluit bij de activiteiten die de onderneming ontplooit.

Dat nadeel is aangepakt door ESMA. ESMA staat voor European Securities and Market Authority. Vrij vertaald is ESMA onze Europese toezichthouder op het gebied van financiële markten en effecten. De taken van ESMA zijn vergelijkbaar met die van onze AFM. De AFM is dan de bevoegde autoriteit die in Nederland gaat handhaven op de ESMA-richtsnoeren.

Onderstaand schema illustreert dat de ESMA richtsnoeren en de eindtermen van Wft-Vermogen elkaar slechts deels overlappen. Datzelfde geldt voor Wft-Basis.

Neem contact met ons op voor meer informatie of een persoonlijk advies of het inplannen van een ESMA-scan bij jou op de zaak. 

  • LinkedIn Icon
  • Facebook

© 2019 XPERIENCE Opleidingen Rotterdam 

Sint Jobsweg 30 J

3024 EJ Rotterdam

010 230 88 00

Mail: info@xperience.nl

Bel Eveline:  06 14425757 

Bel Rick:       06 38531560 

Algemene voorwaarden   en klachtenprocedure

Privacyverklaring