top of page
  • Rick Breeuwer

Opleiden is meer dan kennis overdragen


Iedere dag zijn we bij Xperience Opleidingen druk in de weer om onze deelnemers te laten ervaren dat opleiden leuk kan zijn. In onze optiek móét het zelfs leuk zijn. Een belevenis onthoudt je zoveel beter dan platte en saaie tekst.....


Opleiden is ook iets dat je niet alleen doet. Samen kom je verder. Zo werken we bij Xperience Opleidingen op verschillende fronten samen met JobResult. Niet alleen bij het daadwerkelijk opleiden maar we starten al veel eerder met de vraag vanuit de ondernemer: "Hoe kan ik mijn opleidingsbudget optimaal laten renderen". Met gevalideerde modellen komen we samen soms tot opmerkelijke inzichten.


Een voorbeeld

Meer en meer verandert de doelstelling van werknemers van salaris en status naar "purpose". Wil je als werkgever deze mensen aan je binden dan is het opleidingsbudget bij uitstek een mogelijkheid om je collega's de ruimte te geven. Zo zien wij in onze omgeving bedrijven die hun medewerkers een aantal weken vrijwilligerswerk laat doen in een ontwikkelingsland. Of waar een branchevreemde opleiding gewoon bespreekbaar is. Om dat in goede banen te leiden en je budget te optimaliseren is een lastig vraagstuk. JobResult geeft daar al jaren antwoord op.


Recente blogposts

Alles weergeven

Comments


bottom of page